зп

Дисципліна

Лектор

Дата, час


1

Хімія природних сполук

В.о. зав.каф., д. хім. н. Бондаренко С. П.

28.12 1000 - 1120

16.01 1000 - 1120

2

Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів

Проф., д. хім. н. Костенко Є. Є.

28.12 1200 – 1600

9.01 1200 – 1600

3

Аналітична хімія

Проф., д. хім. н. Костенко Є. Є.

28.12 1200 – 1600

9.01 1200 – 1600

4

Інструментальні методи аналізу

Проф., д. хім. н. Костенко Є. Є.

28.12 1200 – 1600

9.01 1200 – 1600

5

Інструмент. методи хімічного аналізу

Проф., д. хім. н. Костенко Є. Є.

28.12 1200 – 1600

9.01 1200 – 1600

6

Фізична хімія

Проф., к. хім. н. Мірошников О. М.

28.12 1200 - 1320

22.01 1200 - 1320

7

Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії

Проф., к. хім. н. Шульга С. І.

28.12 1100 – 1240

17.01 1100 – 1240

8

Біохімія

Проф., к.т.н. Салюк А. І.

28.12 1000 - 1120

22.01 1000 - 1120

9

Харчова хімія. Модуль 1. Теоретичні основи загальної хімії

Проф., д. хім. н. Перепелиця О. П.

28.12 1000 - 1120

22.01 1000 - 1120

10

Хімія

Проф., д. хім. н. Перепелиця О. П.

28.12 1000 - 1120

22.01 1000 - 1120

11

Загальна та неорганічна хімія

Доцент, к. хім. н. Іщенко В. М.

28.12 1000 - 1120

09.01 1000 - 1120

12

Харчова хімія. Модуль 1. Теоретичні основи загальної хімії

Доцент, к. хім. н. Кроніковський О. І.

28.12 1000 - 1120

09.01 1000 - 1120

13

Хімія

Доцент, к. хім. н. Фоменко В. В.

28.12 1000 - 1120

12.01 1000 - 1120

14

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин

Доцент, к. хім. н. Макаренко О. Г.

28.12 1000 - 1120

09.01 1000 - 1120

15

Фармакологія

Доцент, к. хім. н. Майборода О. І.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

16

Органічний синтез лікарських засобів

Доцент, к.техн. н. Попова І. В.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

17

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин

Доцент, к.техн. н. Попова І. В.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

18

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин

Доцент, к. хім. н. Мазур Л. М.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

19

Токсикологічна хімія харчових продуктів

Доцент, к. хім. н. Мазур Л. М.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

20

Фармацевтична хімія

Доцент, к. хім. н. Сімурова Н. В.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

21

Хімія гетероциклів

Доцент, к. хім. н. Ковальова С. О.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

22

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин

ст. викл. Зінченко Н. Ю.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

23

Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії

ст. викл. Зінченко Н. Ю.

28.12 1100 - 1220

17.01 1100 - 1220

24

Хімія

ст. викл. Омельченко Х. В.

28.12 1000 - 1120

09.01 1000 - 1120

25

Харчова хімія. Модуль 1. Неорганічні складові харчових продуктів

ст. викл. Омельченко Х. В.

28.12 1000 - 1120

09.01 1000 - 1120