Бондаренко Світлана Петрівна

Завідувач кафедри
доктор хімічних наук

У 1993 році закінчила хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, отримала вищу освіту за спеціальністю “хімія, хімія природних сполук“ та здобула кваліфікацію: хімік, викладач. З 1993 по 1997 рік навчалась в аспірантурі хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

З 2010 року працює в НУХТ. У 2013 – 2016 роках перебувала в докторантурі хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистила дисертацію «Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

Викладає лекційні курси «Органічна хімія» та «Хімія природних сполук» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Бондаренко С. П. є автором більше 100 публікацій, у тому числі 50 статей у закордонних виданнях, реферованих Scopus.

Сфера наукових інтересів – хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних флавоноїдів.

Тема кафедральної НДР - «Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі речовин природного походження».