Метиловий спирт (СН3ОН) за смаком і запахом не відрізняється від етилового (С2Н5ОН), проте його дія на організм є набагато загрозливішою для здоров’я. Навіть невелика кількість метанолу може призвести до сліпоти, а доза від 30 мл – до смерті. Цим пояснюються часті випадки отруєння метиловим спиртом в разі вживання підробленого алкоголю. Метаболітом метанолу є формальдегід, який далі окиснюється до мурашиної кислоти, частина якої розкладається на СО2 та Н2О.
Продукти метаболізму метанолу мають токсичну дію:

  • Формальдегід частково зв’язується з білками та порушує фосфорилювання в сітківці ока, виникає недостатність аденозинтрифосфатної (АТФ) кислоти, що призводить до сліпоти.
  • Мурашина кислота довгий час знаходиться в організмі та порушує кислотно-лужну рівновагу в клітинах та тканинах, що призводить до важкого ацидозу.
Отруєння метанолом практично завжди приводить до летальних наслідків. Смерть настає в результаті зупинки дихання, набряків головного мозку та легенів, колапсу та ниркової недостатності.
Цікаво те, що у разі такого отруєння протиотрутою є етиловий спирт.
Це пов’язано з тим, що процеси зв’язування обох спиртів в організмі відбуваються за участю одного ферменту – алкогольдегідрогенази. Спорідненість цього ферменту з етанолом в 25 разів вища ніж з метанолом. Тому необхідно якомога швидше ввести постраждалому етанол для того, щоб задіяти алкогольдегідрогеназу для реакції окиснення етилового спирту:

Оцтовий альдегід в 1,5 рази більш токсичний ніж етанол. Його дія на організм характеризує «стадію похмілля». Але в порівнянні з формальдегідом токсичність оцтового альдегіду менша.
Таким чином, вживання етанолу дає час організму вивести метанол без його окиснення в потенційно смертельно небезпечний формальдегид.