На кафедрі органічної хімії продовжується цикл надзвичайно цікавих відкритих занять. Лекція з дисципліни «Комплексна дисципліна. Хімія в харчових технологіях Модуль 1. Загальна і неорганічна хімія», яку прочитала для здобувачів груп ТІ-1-7,8,9 старший викладач Христина Чебаненко 22-го жовтня, була присвячена вивченню хімічної кінетики та рівноваги хімічних реакцій.

Зазначимо, що саме ця тема лекційного курсу є основою для вивчення багатьох технологічних процесів харчових виробництв. Наша викладачка підкреслила прикладну важливість кінетичних процесів у різних промислових галузях. Детально було розглянуто залежність хімічних реакцій від різних чинників, поняття про енергію активації, енергетичний бар’єр. Проаналізовано закон Вант-Гоффа, вплив каталізаторів на перебіг реакцій в технологічних процесах. Вирішено ряд завдань з поданої теми.

Треба зазначити, що заняття було добре структуроване, темп дозволяв ретельно конспектувати матеріал завдяки яскравій змістовній презентації. Лекторка підтримувала діалог з аудиторією, незважаючи на відсутність прямого зорового контакту із слухачами.

Колеги високо оцінили педагогічну майстерність Христини Чебаненко та побажали підкорення нових наукових висот.