На кафедрі харчової хімії передбачено викладання дисциплін, спрямованих на підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», а також освітньо - наукового рівня (PhD).

Дисципліни, які викладаються для студентів освітнього ступеня «бакалавр»:

Харчова хімія. Модуль 1. Теоретичні основи загальної хімії

Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії

Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія

Харчова хімія. Модуль 4. Основи аналізу харчових об`єктів

Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії

Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин

Харчова хімія. Модуль 1. Неорганічні складові харчових продуктів

Харчова хімія. Модуль 2. Органічні складові харчових продуктів

Хімія

Загальна та неорганічна хімія

Органічна хімія

Аналітична хімія

Фізична та колоїдна хімія

Біохімія

Хімія природних сполук

Хімія гетероциклів

Фармацевтична хімія

Фізична хімія

Фізико-хімічні основи екологічних технологій

Токсикологічна хімія харчових продуктів

Інструментальні методи аналізу

Інструментальні методи хімічного аналізу

Дисципліни, які викладаються для студентів освітнього ступеня «магістр»:

Хімічні основи духмяних, смакових і структуроутворюючих речовин

Фармакологія

Органічний синтез лікарських засобів

Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів

Дисципліни, які викладаються для здобувачів освітньо - наукового рівня (PhD):

Інструментальні та фізико-хімічні методи кількісного та якісного аналізу

Вибрані розділи аналітичної хімії

Сучасні методи дослідження