Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі харчової хімії НУХТ у 2019-2020 н.р.

Для здобувачів освітнього рівня «бакалавр»:

1. Хімія

2. Загальна та неорганічна хімія

3. Органічна хімія

4. Фізична та колоїдна хімія

5. Аналітична хімія

6. Біохімія

7. Харчова хімія. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія

8. Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії

9. Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія

10. Харчова хімія. Модуль 3. Мінорні компоненти харчових продуктів

11. Харчова хімія. Модуль 4.Основи аналітичної хімії

12. Харчова хімія. Модуль 4. Основи аналізу харчових об`єктів

13. Харчова хімія. Модуль 5.Основи біохімії

14. Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин

15. Фармацевтична хімія

16. Фармакологія

17. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин

18. Токсикологія харчових продуктів

19. Хімія природних сполук

20. Харчова хімія

21. Основи фармацевтичної хімії

22. Хімія гетероциклів

23. Фізична хімія

24. Фізико-хімічні основи екологічних технологій

25. Інструментальні методи аналізу

Для здобувачів освітнього рівня «магістр»:

1. Дизайн лікарських засобів

2. Технологія синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин

3. Аналітичні методи контролю якості та безпеки харчових продуктів

4. Технологія синтезу і біосинтезу біологічно активних речовин