Викладачі кафедри проф. Мірошников О.М. та ст. викл. Муратов О.С. успішно здійснили підготовку відеоматеріалів для дистанційної форми навчання студентів. Проф. Мірошниковим О.М. створені відеопрезентації лекцій з дисциплін «Фізична хімія» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», «Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» та «Фізична та колоїдна хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерія». По всіх розділах лекційних курсів розроблений тестовий контроль знань студентів. Ст. викл. Муратовим О.С. підготовлено відеоінструкції для виконання лабораторних робіт «Побудова та аналіз діаграм стану обмежено розчинних рідин» та «Кріометричне визначення фізико-хімічних властивостей розчинів неелектролітів та електролітів».
Для проведення лабораторних робіт на сучасному науково-методичному рівні, проф. Мірошников О.М. та ст. викл. Муратов О.С. розробили методичні вказівки з впровадженням обробки експериментальних даних за допомогою програми QtiPlot.