Перше знайомство з хімією харчових речовин, яку викладають для студентів-другокурсників спеціальності 181 «Харчові технології» висококваліфіковані фахівці кафедри харчової хімії к.х.н., доц. Макаренко О. Г., к.х.н., доц. Мазур Л. М., к.т.н., доц. Попова І. В., розпочалось з дослідження розчинності білків харчових продуктів.

Розчинність - одна з найбільш важливих функціональних властивостей складових харчових продуктів. Особливі вимоги до розчинності білків пред'являються при їх використанні у виробництві напоїв, хлібних, борошняних, кондитерських і макаронних виробів.

Засвоєні студентами знання про практичну значимість розчинності білків в харчових технологічних процесах, умови здійснення процесу розчинення (рН, присутність електролітів), а також набуті практичні навички при дослідженні яєчного білка та білків пшеничного й кісткового борошна, стануть у нагоді майбутнім фахівцям-технологам.