-->
Две колонки

Фоменко Веніамін Васильович

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

Закінчив у 1969 році хімічний факультет Московського держуніверситету ім. Ломоносова, отримав вищу освіту за спеціальністю «Кристалохімія» та здобув кваліфікацію: хімік.

Кандидатську дисертацію захистив у 1973 році за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. Вчене звання доцента присвоєне у 1989 р.

Викладає лекційний курс «Хімія».

Фоменко В.В. співавтор 135 наукових праць, у тому числі має 26 авторських свідоцтв і патентів України на винаходи і корисні моделі, понад 80 наукових публікацій у фахових українських та закордонних виданнях, більше 20 навчально-методичних розробок.