​Відповідно до плану проведення відкритих занять 30 жовтня о 13-20 в аудиторії А-310 відбулася відкрита лекція доцента кафедри харчової хімії Ковальової С.О. із дисципліни «Хімія гетероциклів» на тему «Шестичленні нітрогеновмісні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин» для студентів другого курсу спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» денної форми навчання факультету БТЕК. На лекції були присутні викладачі кафедри харчової хімії: завідувач кафедри Світлана Бондаренко, професори Анатолій Салюк і Сергій Шульга, доценти Олена Майборода, Наталія Сімурова, Віра Іщенко, Веніамін Фоменко, Олег Кроніковський, Лариса Мазур, Олена Бутенко, старші викладачі Наталія Зінченко та Олексій Муратов. Також на лекції була присутня представник навчально-методичного управління Алла Оскілко.

Лекція проведена з використанням мультимедійної презентації. Були розглянуті питання щодо будови, фізичних і хімічних властивостей піридину, способів добування його похідних і сфери їх використання. У зрозумілій формі надані необхідні роз’яснення щодо умов перебігу хімічних реакцій і обраних реагентів. Лектор Ковальова С.О. у невимушеній манері спілкувалася з аудиторією, відповідала на запитання студентів.

На найближчому засіданні кафедри харчової хімії відбудеться обговорення проведеної лекції. Колектив кафедри бажає Світлані Олександрівні успіхів і досягнень у роботі викладача!