Днями вийшов друком підручник «Хімія гетероциклів» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 161 «Хімічна технологія» та 162 «Біотехнології та біоінженерія», співавторами якого є викладачи кафедри харчової хімії НУХТ: завідувач кафедри Бондаренко Світлана Петрівна, доценти Сімурова Наталія Вячеславівна і Майборода Олена Іванівна, а також старший викладач Зінченко наталія Юріївна.

У виданні наведено інформацію про будову, методи одержання, властивості та напрями застосування гетероциклічнх сполук. Матеріал проілюстровано великою кількістю хімічних схем, що пояснюють особливості будови наведених речовин, методи їх одержання та реакційну здатність. Особливу увагу акцентовано на гетероциклічних сполуках природного походження, що використовуються у фармацевтичних, харчових, мікробіологічних та суміжних галузях виробництва.

Сподіваємось, що нове видання стане у нагоді не тільки студентам, але й аспірантам, молодим спеціалістам харчової галузі при розробленні нових рецептур та технологічних схем.