Две колонки

Іщенко Віра Миколаївна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1978 році закінчила хімічний факультет Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині КНУ ім. Тараса Шевченка) за спеціальністю «хімія – аналітична хімія». З 1980 по 2017 рік працює на кафедрі загальної і неорганічної хімії НУХТ. Кандидатську дисертацію за темою «Подвійні молібдати одновалентних елементів і рідкоземельних металів» захистила у 1989 році. Вчене звання доцента отримала у 1994 році.

За свою роботу Іщенко В.М. має подяки Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів України.

Впродовж 10 років очолювала предметну комісію з хімії по проведенню вступних випробувань до НУХТ, нині є членом Комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Автор більше 100 друкованих праць, із них 6 посібників та 9 патентів.

Науково-педагогічний напрямок – розробка методик визначення автентичності харчових продуктів та їх збагачення мікронутрієнтами.

Викладає дисципліни:

- Хімія;

- Загальна та неорганічна хімія.