З 25 по 28 вересня у м. Краматорськ, у «столиці» українських машинобудівників, відбулася VI Міжнародна науково-технічна конференція «ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ», яка зібрала навколо себе директорів і головних технологів машинобудівних підприємств, вчених з Національної академії наук та викладачів з технологічних університетів України, в тому числі з Національного університету харчових технологій. Тим приємнішим є те, що оргкомітет конференції запросив нашого співробітника, старшого викладача кафедри харчової хімії Муратова О.С., на пленарну доповідь на тему «Сучасний стан використання методу молекулярної динаміки для дослідження структури розплавів металів», тим самим оцінивши його наукову компетентність у використанні цього методу. Метод молекулярної динаміки набуває все більшого розповсюдження серед дослідників як метод визначення структури речовини на молекулярному рівні. Крім того, він дозволяє проводити фундаментальні дослідження впливу різних домішок та легуючих компонентів промислових металів з метою винаходження новітніх конструкційних матеріалів з унікальними властивостями, що набудуть широкого застосування у харчовій та хімічній промисловості. Доповідь викликала жвавий інтерес серед учасників конференції завдяки своїй доступності для розуміння хіміками та технологами без спеціальної комп’ютерної освіти. Крім того, кафедра технології та обладнання ливарного виробництва Донецької державної машинобудівної академії виявила науковий інтерес до використання заслуханого методу молекулярної динаміки для розуміння процесів утворення асоціатів у розплавах металів та їх впливу на процеси кристалізації при отриманні деталей промислових машин. Цей напрямок є досить маловивчений, тому отримані результати будуть заслуговувати на публікацію у міжнародних наукових журналах.

На додачу, старший викладач отримав можливість під час запланованих екскурсій відвідати сучасне виробництво деталей суднобудівної та атомної промисловості у ПАТ «Енергомашспецсталь», а також ознайомитися з фізико-хімічними особливостями виробництва шампанських вин в ПрАТ «Артвайнерi», м. Бахмут, тим самим підсиливши практичну складову у викладанні дисципліни «Харчова хімія».