Викладачі кафедри харчової хімії доценти Ковальова С. О. і Мазур Л. М. разом із студенткою бакалаврату групи ТІ-2-2 Коломієць Вікторією взяли участь у роботі II International Scientific and Practical Conference "Science of the XXI Century: Problems and Prospects of Researches", організованої Науково-освітнім центром RS Global, що відбулася 18 січня 2018 року в місті Варшава (Польща).
Автори представили результати досліджень щодо перспективи використання методу ЯМР 1Н спектроскопії для визначення кількісного вмісту олеїнової кислоти у зразках соняшникової олії. Актуальність проведених досліджень зумовлена необхідністю раціонального використання соняшникової сировини, яка у сучасних умовах вирощування рослин характеризується непостійним кількісним жирнокислотним складом. Автори вивчали склад триацилгліцеридів соняшникової олії методом ЯМР 1H спектроскопії і показали, що неруйнівний і експресний метод ЯМР 1Н спектроскопії є перспективним інструментом для визначення співвідношення і масової частки олеїнової і лінолевої кислот у соняшниковій олії.
Залучення студентів Навчально-наукового інституту харчових технологій до наукових досліджень сприяє підвищенню рівня знань студентів і покращенню їхніх навичок роботи зі спеціальною літературою. Участь у наукових дослідженнях вчить студентів використовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних задач харчової науки і допоможе у професійній діяльності майбутнім фахівцям харчової промисловості.