7-8 листопада 2017 року в університеті, відповідно до тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, працювала Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», присвячена 40-річчю заснування в НУХТ Проблемної науково-дослідної лабораторії. Форум зібрав провідних учених країни, які презентували результати своїх досліджень у рамках шести секцій. У четвертій секції «Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів» виступала з доповіддю аспірантка кафедри харчової хімії Надія Суходольська. Презентація на тему «Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних та хемометричних методів» визвала зацікавленість аудиторії, адже були розглянуті надзвичайно актуальні питання якості та безпеки молочних продуктів.