Две колонки

Костенко Єлизавета Євгеніївна

професор кафедри харчової хімії
доктор хімічних наук

У 1978 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія хлібопекарських, макаронних та кондитерських виробництв». Працює в НУХТ з 1976. У 1988 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію за темою «Комплекси цирконію та деяких багатовалентних металів з похідними піразолону та Р-вмісними органічними реагентами, та використання їх в аналізі» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

У 2012 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна захистила докторську дисертацію за темою «Полімерні іоніти з іммобілізованими барвниками у гібридних спектрофотометричних методах аналізу» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія, а у 2013 році присвоєно науковий ступінь доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія.

Наукові дослідження пов'язані з вивченням комплексів металів з N–, P–, S–вмісними органічними реагентами в розчині та у твердій фазі та аналітичне застосування їх для аналізу об’єктів харчової та хімічної технологій, біотехнології та довкілля.

Автор 203 публікацій, з них наукових – 134 (патентів – 5, авторських свідоцтв – 3, статей – 55, тез доповідей – 71), методичних публікацій – 69.