Две колонки

Ковальова Світлана Олександрівна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1996 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» і одержала кваліфікацію інженер-хімік-технолог.

У 2005 році захистила у кандидатську дисертацію за спеціальністю «Хімія елементорганічних сполук» на тему «Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (ІІІ)» (Інститут органічної хімії) і у 2006 році отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук. З вересня 2014 року працювала на кафедрі органічної хімії НУХТ на посаді старшого викладача. З вересня 2017 року працює на кафедрі харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ на посаді доцента.

Загальна кількість праць - 35, в тому числі 10 статей, з яких 5 – у фахових виданнях, індексованих реферативною базою SCOPUS, а також тези доповідей на наукових конференціях.

Викладає дисципліни:

– «Хімія гетероциклів»;

– «Хімія»;

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів

Тема НДР "Синтез та дослідження біологічно активних речовин на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероциклів".