Теоретичні знання є невід’ємною складовою практичних навичок майбутнього спеціаліста. Особливо важливими, для інженерів всіх напрямів підготовки, постають основи хімічних процесів що відбуваються підчас виробництва харчової продукції. Такі вкрай необхідні знання отримали здобувачі другого курсу спеціальності 101 «Екологія і екоменеджмент» на відкритій лекції з дисципліни «Фізико-хімічні основи екологічних технологій», яку прочитала доцентка кафедри харчової хімії Світлана Ковальова.

Слід зазначити, що матеріал представлений в динамічній презентації теми «Дисперсні системи» надавав повну уяву про процеси колоїдної хімії, темп викладання дозволяв повністю зрозуміти, опанувати та законспектувати складний зміст. Лекторка детально розглянула визначення, класифікацію (за формою, за ступенем, за характером) дисперсних систем, їх властивості за агрегатним станом. Було надано детальний огляд ліозолів. Далі викладачка представила молекулярно-кінетичні явища, що відбуваються у системах. Окрему увагу було приділено обґрунтуванню Броунівського руху, яке описує рівняння Ейнштейна-Смолуховського. Швидкість дифузії була розглянута за допомогою закону Фіка. Явище створення осмотичного тиску продемонстровано на динамічному слайді, що надавало здобувачам можливість розглянути наймаленьки деталі. В подальшому розглядались оптичні явища дисперсних систем, зокрема ефект Тіндаля та їх залежність від розміру частинок і довжини хвилі, забарвлення колоїдних розчинів. Лекторка зосередила особливу увагу слухачів на способах отримання колоїдних розчинів (диспергаційних і конденсаційних), теорії Веймарна, стійкості дисперсних систем.

Хочеться відмітити, що доцентка постійно акцентувала особливу увагу на практичному застосуванні набутих знань, явищах зумовлених властивостями дисперсних систем на виробництві та повсякденному житті.

Присутні на лекції колеги високо оцінили педагогічну майстерність нашої викладачки та побажали нових наукових досягнень.