На кафедрі харчової хімії, 25-го жовтня, відбулась запланована відкрита лекція доцента Світлани Ковальової з дисципліни «Хімія гетероциклічних сполук» для студентів групи ХТ-2-9. Темою заняття були «Шестичленні гетероциклічні сполуки. Піридин».

На початку лекції доцент зауважила на застосуванні цього класу органічних сполук у харчовій та фармацевтичних галузях, важливості лабораторного синтезу піридину. Також Світлана Олександрівна нагадала здобувачам про зв'язок дисципліни з іншими навчальними курсами, зокрема «Основами органічної хімії», «Хімії природних сполук».

Лектор детально ознайомила здобувачів із тривіальною та систематичною номенклатурами, похідними піридину, фізичними та хімічними властивостями шестичленних гетероциклів. Окрему увагу було приділено будові гетероатому та її впливу на хімічні властивості піридину.

Окремий блок лекційного заняття було присвячено реакціям окиснення, відновлення, заміщення піридинового кільця, нуклеофільного заміщення.

Слід зазначити, що при розгляді реакцій синтетичного добування були детально розглянути умови їх перебігу, відсоткові можливі виходи продуктів хімічної реакції. Викладач ретельно пояснила деталі методів добування гетероциклічних сполук.

В подальшому студенти ознайомились із методами добування біоактивних похідних піридину, гербіцидів, інсектицидів. Яскрава інформативна презентація дозволяла ретельно конспектувати представлений матеріал.

Наприкінці лекції доцент узагальнила інформацію та відповіла на запитання майбутніх хіміків-технологів.

Бажаємо викладачу нових наукових здобутків!