Две колонки

Кроніковський Олег Ігорович

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

В 1981 р. закінчив з відзнакою хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «хімія - аналітична хімія» та аспірантуру при цьому ж університеті. В 1991 р. захистив дисертацію на тему «Екстракція комплексів металів з макроциклічними чи ациклічними поліетерами та карбоновими кислотами» і отримав вчений ступінь кандидата хімічних наук.

З 1987 р. працював на посаді асистента, а з 1995 р. і по даній час на посаді доцента кафедри загальної і неорганічної (нині харчової) хімії НУХТ.

Викладає лекційні курси «Харчова хімія. Модуль І. Теоретичні основи загальної хімії», «Хімія».

Кроніковський О.І. є співавтором більше 80 наукових праць, з яких понад 20 наукових статей в профільних українських та зарубіжних журналах та тезів доповідей на Міжнародних та Українських конференціях, та більше 25 науково-методичних робіт.

Напрям наукової діяльності: «Вивчення комплексів металів з краун-етерами та можливостей їх аналітичного застосування».