Две колонки

Макаренко Олександр Григорович

доцент, кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1990 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, кандидат хімічних наук с 1995 року, дисертацію захистив у 1995 році в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії. З 1996 року працював на посаді молодшого наукового працівника в Інституті фармакології та токсикології. З 1998 року по 2003 рік працював на посаді наукового а потім старшого наукового працівника в Центральній лабораторії по аналізу якості лікарських засобів МОЗ України. З 2003 року працював на провідних фармацевтичних підприємствах України. З вересня 2013 року працює на посаді доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії, а з вересня 2017 року доцента кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій. Автор більше 50 наукових робіт та методичних видань, в т.ч. у науково-метричній базі даних SCOPUS – 5.

Наукові праці присвячені синтезу біологічно активних речовин, методам контролю фармацевтичних препаратів та харчових продуктів з використанням хроматографічних та спектрофотометричних методів аналізу.

В 2016-17 н.р. є лектором дисциплін «Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».