Сьогоденна пандемічна ситуація внесла корективи в навчальний процес нашого університету. Вже традиційно здобувачи змушені перейти на нові дистанційні форми проведення занять. Незважаючи на складність і залежність он-лайн навчання, від різних форс-мажорних обставин, професорсько-викладацький колектив кафедри харчової хімії нашого університету докладає всі зусилля для того щоб зміст і наповненість лекцій, практичних і лабораторних занять була не менш цікавою, ніж при проведенні в аудиторіях.

Ось і сьогодні, 17 лютого 2021 року, відбулось он-лайн надзвичайно насичене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Токсикологічна хімія» для збірної групи БТ-2ТХ здобувачів першого курсу факультету біотехнології та екологічного контролю.

Темою лекції, що розрахована на два заняття, яку провів кандидат хімічних наук, доцент кафедри харчової хімії Олександр Макаренко, була «Токсикологія нітрогенвмісних шкідливих речовин. Джерела їх надходження та заходи щодо зменшення». Треба зазначити, що матеріал лекції є досить цікавим і необхідним для розширення професійного й наукового кругозору майбутніх інженерів-біотехнологів.

Лектор розпочав заняття з повторення хімічного визначення нітратів, їх промислового та фізіологічного значення. Була надана історична довідка добування селітри, застосування у якості консерванта, починаючи із Стародавньої Індії та Китаю, Давньої Греції, середньовічної Німеччини. Наш викладач звернув увагу, що сучасні відомі поклади селітри знаходяться в Чілі. Далі детально було розглянуто хімізм покращення зовнішнього вигляду м’ясних виробів за допомогою нітратів та їх антибактеріальна дія. Доцент зосередив увагу слухачів на основних причинах токсичності нітратів, граничних концентраціях і дозах, симптомах і фізіологічних наслідках отруєння нітрогенвмісними сполуками. Окрему увагу лектор присвятив джерелам забрудненості води, нормам вмісту нітратів в різних продуктах, дитячих сумішах. Слухачи були здивовані різницею граничних норм вмісту нітратів в інших країнах.

Лекція доцента була надзвичайно цікавою, насиченою та корисною не тільки для студентів, але й для присутніх викладачів. Наприкінці заняття Олександр Макаренко побажав всім міцного здоров’я та запропонував здобувачам задати питання.

Тож і колектив кафедри бажає лектору здоров’я, успіхів в науковій і педагогічній діяльності!