Две колонки

Майборода Олена Іванівна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1991 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, хіміко-біологічний факультет, диплом з відзнакою; спеціальність: хімія з додатковою спеціальністю біологія; кваліфікація: вчитель хімії та біології.

У цьому ж році вступила до аспірантури Інституту органічної хімії НАН України. У 2002 захистила кандидатську дисертацію на тему: ''Синтез та спектральні властивості карбоцианінів з вуглеводневими містковими угрупованнями в хромофорі" та отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності «органічна хімія».

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри промислової фармації КНУТД.

З вересня 2013 року працювала на кафедрі органічної хімії НУХТ на посаді доцента. З вересня 2017 року працює на кафедрі харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ.

Лектор дисциплін:

- Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії;

- Фармакологія.

Загальний стаж педагогічної роботи 14 років, наукової роботи 26 років.

Співавтор близько 100 наукових праць, у тому числі 22 статті у фахових та закордонних виданнях, 19 методичних рекомендацій, один посібник з грифом МОНУ, решта – тези доповідей та статті на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Тема НДР "Синтез та дослідження біологічно активних речовин на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероциклів".