Две колонки

Мазур Лариса Михайлівна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1992 році закінчила Московський ордена Леніна і ордена Трудового Червоного Прапора хіміко-технологічний інститут ім. Д.І. Менделєєва за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» і одержала кваліфікацію інженер-хімік-технолог.

У 2003 році вступила до аспірантури Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук. Тема дисертації «Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин».

З вересня 2013 року працювала на кафедрі органічної хімії НУХТ на посаді старшого викладача. З вересня 2017 року працює на кафедрі харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ на посаді доцента.

Лектор дисциплін:

– Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин;

– Токсикологічна хімія харчових продуктів.

Загальний стаж педагогічної роботи 4роки, наукової роботи 10 років.

Тема НДР «Синтез та дослідження біологічно активних речовин на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероциклів».

Співавтор понад 55 наукових праць, у тому числі 15 статей у фахових та закордонних виданнях, 4 методичних рекомендацій, 1 патенту на винахід, решта – тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Тема НДР "Дослідження хімічних перетворень вуглеводів, виділених з природної сировини, як складових харчових продуктів оздоровчо-профілактичного призначення".