Две колонки

Мірошников Олег Миколайович

Професор кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1971 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, кандидат хімічних наук с 1976 року, дисертацію захистив у 1976 році у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка. Вчене звання доцента по кафедрі фізичної та колоїдної хімії отримав у 1985 році, вчене звання професора по цій же кафедрі – у 2009 році. Загальний стаж науково-педагогічної роботи після закінчення Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка – 46 років. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, на сьогоднішній день – професор кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій. З 1979 року працював заступником декана, а з 1990 року по березень 1999 року – деканом факультету технології цукристих речовин Національного університету харчових технологій. Працював в експертній Раді з природничих наук, математики та інформатики при Державній акредитаційній комісії України (2002-2005 роки), у складі Президії науково-методичної комісії з хімії МОН України (співголова комісії, 1994-2012 роки). Всього опубліковано 240 робіт, в тому числі 3 підручника та 4 навчальних посібників, затверджених МОН України та Вченою радою НУХТ для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ, 57 статей в наукових фахових виданнях, в т.ч. у науково-метричній базі даних SCOPUS – 2, в інших міжнародних базах – 35, п’ять патентів.

Був науковим керівником трьох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та однієї – на здобуття ступеня кандидата хімічних наук, опонентом двох кандидатських дисертацій.