Напередодні Новорічних свят вийшла друком монографія «Електрогідравлічний ефект в харчових технологіях», співавторами якої є співробітники НУХТ: завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії Маринін Андрій Іванович, доцент кафедри харчової хімії Попова Інна Вадимівна, доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Запорожець Юлія Владиславівна, а також доцент Національного університету біоресурсів та природокористування Василів Володимир Іванович.
У виданні представлені результати наукових досліджень щодо електрогідравлічного ефекту для оброблення електрогідравлічними розрядами рослинної сировини, харчових продуктів, напівпродуктів і середовищ з метою покращення їх технологічних і харчових властивостей, інтенсифікації вилучення корисних компонентів, більш ефективного використання невідновлювальних природних ресурсів. Зокрема визначено фізико-хімічні процеси та закономірності, які відбуваються при обробленні суспензій цикорію, крохмалю, дифузійного соку, хмелю при обробленні електроіскровими розрядами. Також запропоновано промислово-апаратурне оформлення технологічних процесів з використанням електрогідравлічних установок.
Сподіваємось, що нове видання стане у нагоді студентам, аспірантам і молодим спеціалістам харчової галузі при розробленні нових рецептур, технологічних схем та устаткування.