Две колонки

Муратов Олексій Сергійович

старший викладач,
кандидат хімічних наук

У 2009 році отримав диплом бакалавра з відзнакою у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, захистивши наукову роботу “МД-моделювання структури рідкого алюмінію у широкому температурному інтервалі”. У 2011 році отримав диплом магістра з відзнакою, захистивши наукову роботу “Рентгенодифракційне дослідження розплавів систем Al-Ni-Si та Al-Co-Si”. У 2011-2014 р.р. навчався в аспірантурі кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка під науковим керівництвом д.х.н., проф. Казімірова Володимира Петровича, 30 червня 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Рентгенографiчне дослідження структури розплавів Al–(TM)–Si (TM — Mn, Fe, Co та Ni)”. З вересня 2014 працює в Національному університеті харчових технологій, на даний момент займає посаду старшого викладача кафедри харчової хімії, є відповідальним від кафедри за дистанційне навчання в університеті. На даний момент Муратов О.С. має у доробку 6 статей у закордонних наукових фахових журналах, що входять до реферативної бази SCOPUS, та 18 тез виступів на конференціях в Україні та Італії.

У 2017-18 н.р. є лектором з дисциплін “Харчова хімія. Модуль 3. Фізична та колоїдна хімія” для студентів спеціальності 181 “Харчові технології” та “Фізико-хімічні основи екологічних технологій” для студентів спеціальності 101 “Екологія”.

Крім вивчення хімічних проблем, захоплюється сучасними комп'ютерними технологіями, особливо тими, які можна використовувати при навчанні або в науці, а також програмуванням.

<