Історичний розвиток людства нерозривно пов'язаний з металами — не дарма цілі епохи отримали назви «бронзового» та «залізного» віків. Навіть сьогодні метали не втратили свого значення, велика кількість галузей виробництва нерозривно пов'язані з металургією та машинобудуванням. Тому фундаментальне дослідження процесів отримання сплавів та виготовлення з них різних металевих деталей є складовою інноваційного наукового процесу, яке вже завтра може дати дивіденди в майбутній економіці України.

Основна та відповідальна частина наукового процесу лежить у проведенні прецизійного експерименту, який надасть вирішальну інформацію про структуру металевих систем. Ця задача вдало вирішується на базі наукової групи проф., д.х.н Казімірова В.П. на хімічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В наукову групу входять д.х.н, пров. наук. співр. Сокольський В.Е., доц., к.х.н. Роїк О.С., мол. наук. співр. Головата Н.В., аспіранти та студенти, які досліджують рентгенодифракційними методами структуру розплавів металів та тверді сплави, а також моделюють і аналізують отримані результати з використанням сучасних комп'ютерних методів Reverse Monte-Carlo (RMC) та методом Вороного-Делоне (ВД), розраховують термодинамічні властивості розплавів. Якість отриманих результатів підтверджена великою кількістю статей у міжнародних наукових журналах, що входять до реферативних баз SCOPUS та Web of Science.

На базі кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій розвивається новий напрям фундаментальних досліджень, який органічно доповнює експериментальне дослідження, що виконується в КНУ імені Тараса Шевченка. Керують цим напрямом професор кафедри харчової хімії, к.х.н. Мірошников О.М. та старший викладач кафедри харчової хімії, к.х.н. Муратов О.С. Мета цього напряму полягає у впровадженні інноваційних методів комп'ютерного моделювання в навчальний та науковий процес, що було продемонстровано розробкою навчального посібника з сучасних методів дослідження в хімії та технології, що рекомендований Вченою радою НУХТ як навчальний посібник для студентів, в якому робиться акцент на ознайомлення студентів з сучасним програмним забезпеченням для квантово-хімічного розрахунку властивостей хімічних систем. Серед студентів честь відкриття нового напряму досліджень в НУХТ належить Іванову Олександру, який посів III місце на 83-й міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», секції «Фізична та колоїдна хімія і хімічна технологія» з темою доповіді “Розрахунок квантово-хімічним методом коефіцієнтів розподілу при екстракції нікотинової кислоти”, тим самим показавши придатність квантово-хімічних методів для вирішення проблем харчової хімії. Керівники напряму присвятили свою роботу використанню методів молекулярної динаміки для моделювання структури металевих розплавів. Отримані результати несуть наукову новизну та є міждисциплінарними, що налаштовує на публікацію статей у міжнародних журналах.