Можна із впевненістю стверджувати, що навряд чи знайдеться в нашому університеті студент або викладач який би не був знайомий із професором кафедри харчової хімії Шульгою Сергієм Івановичем. Вже більше п’ятдесяти років наш колега працює в рідній Alma mater. Всім відома його активна громадська позиція, ретельне відношення до будь-яких навантажень, але головне – чудова атмосфера конструктивного наукового спілкування, яка завжди панує на лекційних заняттях Сергія Івановича. Багато молодих викладачів університету керуються в своїй педагогічній практиці принципами, що заклала професура покоління Сергія Івановича, а саме: вимогливе, але справедливе відношення до здобувачів, досконале знання предмету викладання, «залізна», але доброзичлива дисципліна під час проведення занять. Тому, щоб здобути ще один неоціненний досвід, наші колеги та студенти поспішали вранці приєднатися до відео-конференції професора.

Лекція, що відбулась 18 листопада для здобувачів першого курсу, груп ХЕ-1-7,8 Навчально-наукового інституту харчових технологій, спеціальності 181 «Харчові технології», супроводжувалась мультимедійною презентацією за темою заняття «Вуглеводи. Моносахариди». Цей розділ дисципліни «Харчова хімія. Модуль 2. Основи органічної хімії» надзвичайно складний але й важливий для застосування у майбутній практиці інженера-технолога. Професор детально розглянув історію розвитку теорії будови вуглеводів, класифікацію, явище оптичної ізомерії. Студенти дізналися про еволюцію уявлень про структуру моносахаридів, починаючи з формул Фішера, далі через розвиток уявлень про оксікарбонільні структури Колі-Толленса, і перспективні формули Хеуорса. Було розглянуто характер утворення окисних кілець, явище мутаротації і конфармації моносахаридів. Під час заняття Сергій Іванович звертався до аудиторії з питаннями, які мали прямий зв'язок із попередніми темами та допомагали систематизувати вивчений матеріал. Слід зазначити, що професор доповнював свою доповідь написанням структурних формул і схем реакцій у графічному редакторі. Темп і структурованість лекції допомагали здобувачам чітко конспектувати матеріал. Наприкінці лекції, після відповідей на запитання студентів, Сергій Іванович побажав студентам і колегам здоров’я та нагадав про необхідність дотримання протиепідемічних заходів.

Тож колеги ще раз високо оцінили проведене заняття і навзаєм побажали Сергію Івановичу міцного здоров’я, наукового та педагогічного натхнення, вдячних студентів.