Пандемічна ситуація вносить корективи в усі аспекти суспільного життя. Не стала виключенням й система освіти. Педагогічний колектив нашого університету вже два семестри успішно використовує засоби дистанційного навчання, які раніше, декілька років застосовувалися для дистанційної форми навчання та у зимовий період. Наші викладачі демонструють приклад того, що он-лайн лекції можуть бути не менш цікавими та змістовними ніж в аудиторії.

Ось і цього разу, 13 жовтня 2020 року, відбулось надзвичайно цікаве і насичене лекційне заняття з дисципліни «Хімія гетероциклів» для здобувачів другого курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, спеціальності 161 «Хімічна технологія».

Темою лекції, яку провела доцентка кафедри харчової хімії Сімурова Наталія Вячеславівна, була «Конденсовані похідні п'ятичленних гетероциклів. Похідні індолу». Лекторка наголосила на зв’язку дисципліни з курсами «Органічної» і «Фармацевтичної хімії» й подальшому застосуванні набутих знань у практичній діяльності хіміків-технологів.

Треба зазначити, що яскрава змістовна мультимедійна презентація давала студентам детально розглянути складні структури гетероциклічних сполук, проаналізувати хімічні реакції. Здобувачи дізналися про будову індолу, згадали його номенклатуру за Ганчем-Відманом, ознайомились з найбільш зручним методом добування індолу за Фішером, з’ясували ароматичну природу та вплив на хімічні властивості анульованого гетероциклічного ядра

Окремо Наталія Вячеславівна зосередила увагу слухачів на реакціях електорофільного заміщення (нітруванні, галогенуванні, ацилуванні) та відновленні індолу. Лекторка наголосила на важливості функцій п'ятичленних гетероциклів у складі біоактивних сполук – триптофані та продуктах його метаболізму: нейромедіаторах серотоніні і триптоаміні. Дуже цікавою не тільки для молоді, а й для наших викладачів виявилась інформація про використання гетероауксину для стимуляції росту рослин, а саме для вирощування троянд. Технологію запропоновану лекторкою спробують багато наших колег! Не оминула Наталія Вячеславівна й найяскравішого представника цього класу сполук – індиго. Студенти дізналися про історію встановлення його хімічної будови і розроблення синтезу в лабораторії відомого нобелівського лауреата Байєра.

Далі було розглянуто будову, амфотерні властивості та таутомерні форми азолів, пятичленних гетероциклів з декількома гетеро атомами.

Важливість цих сполук визначається широким спектром біоактивності та застосовується у фармацевтичному виробництві. Похідні імідазолу входять до складу всім відомих антигістамінних та мікосептичних засобів, піразолу до складу анальгетиків, а тіазолу до сульфаніламідних препаратів.

Лекція промайнула миттєво. Наприкінці лекторка запропонувала перевірити засвоєні знання з номенклатури гетероциклів на прикладі окремих гетероциклічних сполук.

Студенти і присутні викладачи кафедри висловили Наталії Вячеславівні щиру вдячність за лекцію проведену на височайшому рівні. Деякі висловили думку, що лекція нашої доцентки може бути взірцем для молодих колег! Тож, бажаємо лектору здоров’я, наукового і педагогічного натхнення!