Две колонки

Перепелиця Олександр Петрович

професор кафедри харчової хімії
доктор хімічних наук

У 1969 році закінчив хімічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримав вищу освіту за спеціальністю «Неорганічна хімія» та здобув кваліфікацію: хімік. Кандидат хімічних наук з 1975 р. Захистив докторську дисертацію на тему: Синтез і фізико-хімічні властивості подвійних молібдатів одновалентних катіонів і тривалентних металів у 1994 році. Вчене звання професора присвоєне у 1996 р. Серед його учнів: 1- д.х.н. та 3 – к.х.н.

Викладає лекційні курси «Харчова хімія. Модуль І. Теоретичні основи загальної хімії», «Хімія».

Перепелиця О.П. автор понад 140 наукових праць, у тому числі, 90 наукових публікацій у фахових виданнях, 27 авторських свідоцтв і патентів України на винахіди і корисні моделі, співавтор 30 навчально-методичних розробок.