Две колонки

Попова Інна Вадимівна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат технічних наук, доктор філософських наук

У 1996 році закінчила з червоним дипломом УДУХТ (нині НУХТ) за спеціальністю «Технологія цукристих речовин» і одержала кваліфікацію інженер-технолог.

Працює у НУХТ з 2003 року на посаді провідного інженера Проблемної науково-дослідної лабораторії. У 2004 році вступила до аспірантури НУХТ за спеціальністю «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема дисертації «Обґрунтування ефективних способів гідролізу інуліну цикорію та використання гідролізатів в харчових технологіях».

З жовтня 2007 року працює на кафедрі органічної хімії НУХТ на посадах асистента, старшого викладача та доцента. У 2012 році отримала наукове звання доцента кафедри органічної хімії.

Викладає дисципліни:

– Органічний синтез лікарських засобів;

– Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин.

Автор і співавтор 114 наукових праць, у тому числі 6 патентів на винахід, 1 навчального посібника, 1 монографії, решта – наукові статті у фахових і міжнародних виданнях, тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Працює за темою кафедральної НДР «Дослідження хімічних перетворень вуглеводів, виділених з природної сировини, як складових харчових продуктів оздоровчо-профілактичного призначення» № 112U006976.

Сфери наукових інтересів «Проблеми філософії освіти у сталому суспільстві» та «Хімічні перетворення вуглеводів природної сировини у харчових технологіях».