Проблема пошуку та розробки шляхів зменшення негативного впливу забруднення довкілля на здоров’я людей має глобальний характер. Особливого значення вона набуває для здоров’я населення України, що потерпає від наслідків Чорнобильської катастрофи. Погіршення здоров’я людей підсилюється неправильним харчуванням, зокрема вживанням рафінованих продуктів. Оздоровча продукція виробництва численних іноземних фірм часто не відповідає рекламованим якостям і має зависоку ціну. Тому актуальним є розроблення вітчизняних продуктів харчування лікувально-профілактичного призначення на основі місцевої рослинної сировини.

В процесі виконання наукової роботи удосконалено спосіб визначення мікро- та макроелементного складу рослинної сировини шляхом застосування недеструктивних рентгенофлуоресцентних методів аналізу. Розроблено спосіб визначення малих та надмалих кількостей хімічних елементів у рослинній сировині з використанням вуглеводів як матриці в рентгенофлуоресцентному аналізі. Доведено наявність комплексоутворення вуглеводів харчових продуктів з йонами металів, амінокислотами та білковими сполуками як фактору впливу на вилучення моно- та полісахаридів з рослинної сировини та йх гідроліз. Здійснено квантово-хімічне моделювання геометрії молекул вуглеводів цикорію, розподілу ефективних зарядів, взаємодії з білковими сполуками та впливу на ці процеси розведення у водних розчинах.

Досліджено процеси гідролізу інуліну цикорію під дією високовольтних електроіскрових розрядів та за субнульових температур і встановлено оптимальні умови цих процесів. Визначено оптимальні параметри добування вуглеводневих сумішей для виробництва оздоровчих продуктів та розроблено технологічні схеми для виробництва глюкозо-фруктозних сиропів із вітчизняної рослинної сировини. Колектив постійно працює над впровадженням у виробництво нових технологій про що свідчать отримані патентні свідоцтва та наукові публікації.