На VII Українській конференції «Домбровські хімічні читання - 2017», яка відбулась 12 – 16 вересня 2017 року в м. Яремче Івано-Франківської області презентували свої наукові здобутки викладачі кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій.

В атмосфері дружнього наукового спілкування були обговорені результати дослідження кумарин-4-ілметилфосфонових кислот як нового перспективного класу засобів проти вірусу вітряної віспи. Синтез нових похідних фосфонової кислоти, які містять кумаринове ядро, та дослідження їх противірусної активності є результатом плідної співпраці кафедри харчової хімії з відділом хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Результати спільної наукової роботи студента ХТ-4-6 В. А. Длужевського, д.х.н. С. П. Бондаренко (Національний університет харчових технологій), к.х.н. К. М. Кондратюка, к.х.н., с.н.с. М. С. Фрасинюка (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) викликали інтерес учасників конференції.

Про застосування в лабораторному практикумі з хімії гетероциклічних сполук мультикомпонентної реакції Біджинеллі повідомили доценти кафедри харчової хімії к.х.н. Н. В. Сімурова, к.х.н. О. І. Майборода та старший викладач Н.Ю. Зінченко. Вдосконалена ними методика синтезу дигідропіримідинів дозволяє застосовувати реакцію Біджинеллі для наочного пояснення студентам стратегії одержання гетероциклічних сполук, ролі мультикомпонентних реакцій в їх синтезі, а також сучасних принципів комбінаторної хімії.