Две колонки

Шульга Сергій Іванович

Професор кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

1964 р. закінчив факультет сахаристих речовин Київського технологічного інституту харчової промисловості. Після закінчення аспірантури у 1968 р. за спеціальністю «02.00.03 – органічна хімія» працював асистентом кафедри органічної хімії КТІХП. В 1973 р. в Київському університеті імені Т. Шевченка захистив дисертацію на тему: «Тіазолопіримідинові солі з мостиковим атомом азоту» і отримав ступінь кандидата хімічних наук.

З 1975 р. по 1979 р. займав посаду старшого викладача кафедри органічної хімії та зам. декана факультету сахаристих речовин КТІХП.

В 1976 р. Міністерством вищої освіти СРСР відправлений на Кубу для роботи в департаменті хімії Гаванського університету. По завершенню контракту за доброякісну роботу нагороджений Похвальною грамотою Міністерства вищої освіти СРСР.

В 1979 р. отримав вчене звання доцент і відповідно посаду доцента кафедри органічної хімії КТІХП.

Після опанування мови на курсах французької мови при Міністерстві вищої освіти СРСР, проходив стажування в Парижі, після чого був відряджений для роботи в Технологічному інституті м. Бумердес, пізніше викладав в Інституті хімії нафти і води м. Беджая (Алжир).

Займав посаду декана факультету технології м'ясо-молочних виробництв КТІХП, а з 2002 р. по 2017 р. – посаду завідувача кафедри органічної хімії НУХТ. В 2015 р. отримав вчене звання професор НУХТ.

З липня 2017 р. – професор кафедри харчової хімії ННІХТ НУХТ.

Викладає дисципліни «Органічна хімія», «Харчова хімія».

За сумлінну роботу одержав наступні нагороди:

- медаль «В пам'ять 1500-річчя Києва» від Президії Верховної Ради СРСР від 1.11.1982 р.;

- Почесну грамоту Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом» від 17.11.2005 р.;

- «Відмінник освіти» нагорода Міністерства освіти і науки України від 27.07.2007 р.;

- Відзнаку «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 р.

Співавтор 93 наукових праць, в т.ч. 2 навчальних посібників з грифом МОН та підручника, рекомендованого Вченою радою НУХТ, 17 патентів України та 1 авторського свідоцтва СРСР. Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів. Керівник НДР «Дослідження хімічних перетворень вуглеводів, виділених з природної сировини, як складових харчових продуктів оздоровчо-профілактичного призначення» та «Синтез та дослідження біологічно активних речовин на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероциклів».