Две колонки

Салюк Анатолій Іванович

Професор кафедри харчової хімії
кандидат технічних наук

У 1972 році закінчив з відзнакою факультет технології бродильних та хлібопекарських виробництв КТІХП за спеціальністю інженер мікробіолог.

Свою трудову діяльність розпочав у 1972 році інженером НДІ спиртової та лікеро-горілчаної промисловості. У 1974 році поступив в аспірантуру на кафедру біохімії та мікробіології КТІХП. Після закінчення в 1977 році аспірантури зарахований на посаду асистента. У 1981 році в Воронезькому технологічному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процесу метанового бродіння з метою очистки та утилізації стічних вод м’ясокомбінатів» за спец. 05.18.11 - технічна мікробіологія.

У 1985 році обраний за конкурсом доцентом кафедри біохімії та мікробіології, у 1987 році отримав звання доцента.

ВЗ 1997 року до 2002 року працював завідувачем кафедри біохімії та екології харчових виробництв. У 2008 обраний на посаду професор кафедри біохімії та екологічного контролю, і у 2012 році отримав звання професора цієї кафедри.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 40 років. Автор понад 220 наукових праць та винаходів в галузі комплексної переробки і утилізації вторинних матеріальних ресурсів харчової та переробної промисловості в т.ч. 55 у наукових фахових виданнях та у інших міжнародних базах -10, 9 патентів. Є співавтором посібника з екологічного менеджменту «Модернізація виробництва, системно-екологічний підхід,», навчального посібника «Основи екологічної модернізації підприємств харчової галузі: методологія, практика» та підручника для студентів вищих навчальних закладів «Основи екології», який витримав чотири видання. Підготував трьох кандидатів наук.

Викладає лекційні курси «Біохімія» для студентів спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» і «Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії» для студентів для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».

Сфера наукових інтересів: біотрансформація відходів харчової промисловості, біохімічні аспекти метаногенезу органічних відходів, процеси інгібування анаеробної ферментації.

Науково-практичні розробки присвячені енергозберігаючим технологіям та створенню апаратурного обладнання для очистки і утилізації відходів м’ясопереробної, олійно-жирової, пивовар енної промисловості, птахо комплексів та тваринницьких ферм.