Доценти кафедри харчової хімії Сімурова Н.В., Ковальова С.О. та Мазур Л.М. взяли участь у міжнародній науковій конференції "Modern Methodology of Science and Education", яка відбулася у Польщі. З метою підвищення ефективності навчального процесу автори розглянули перспективність впровадження у лабораторний практикум з хімії гетероциклів методу синтезу похідних 3,4-дигідропіримідину, які мають високу біологічну активність (анальгетичну, антибактеріальну, антигіпертензивну), з використанням мультикомпонентної реакції. Викладачі кафедри харчової хімії вдосконалили методику, що дозволило скоротити час проведення реакції, завершувати виконання експерименту в межах лабораторного заняття, проводити синтез у м’яких умовах, спростити виділення продуктів реакції та їх ідентифікацію.
Привабливість цієї реакції – можливість варіювати вихідні реагенти з метою введення в молекулу замісників, які легко перетворюються в різні функціональні групи. Це відповідає завданням хімічного практикуму по формуванню у студентів творчого підходу до виконання роботи, самостійності мислення та здатності до самоосвіти. Студенти повинні навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці, наприклад, контролювати перебіг реакції та проводити аналіз органічних сполук фізико-хімічними методами.