Наукове спілкування є невід’ємною складовою навчально-педагогічного процесу університету. Особливо важливо, коли до обговорення актуальних проблем долучаються не тільки співробітники «рідного» навчального закладу, але й фахівці інших наукових установ. Ось і сьогодні, 1 лютого 2021 року, до дискусії про дисертаційну роботу асистентки кафедри експертизи харчових продуктів Калініченко Асі, керівник проф. Арсеньєва Л.Ю., долучились не тільки викладачи кафедри експертизи харчових продуктів і харчової хімії НУХТ, але й Микола Іщенко, к.хім.н., доцент кафедри аналітичної хімії КНУ ім.Т.Шевченко, М.В. Мілюкін, д.хім.н., вчений секретар інституту колоїдної хімії і хімії води.

Тема дисертаційного дослідження здобувачки «Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки якості харчових продуктів» за науковою спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. Актуальність обраної тематики надзвичайно важлива в умовах сьогоденних вимог контролю і якості харчових виробництв. Дисертантка досконало представила розробки, які виконувалися на базі кафедри експертизи харчових продуктів протягом 8 років. Яскрава, інформативна презентація цілком відобразила недоліки і переваги інтелектуального сенсорного аналізу, надала уяву про створення алгоритму розпізнавання візуальних хімічних образів та його використання при визначенні якісного і кількісного складу ковбасних виробів, рослинних олій.

Далі наша колега-здобувачка детально відповіла на запитання М.Іщенко, С.Бондаренко, О.Перепелиці, О.Макаренко, М.Мілюкіна, С.Ковальової. Обговорення вийшло вкрай жвавим та інформативним, що зазвичай відбувається, коли виконання дослідження проходить на межі декількох дисциплін. Після виступу рецензентів-викладачів кафедри харчової хімії НУХТ, Є.Костенко та В.Іщенко, які зазначили високий рівень і актуальність дисертації, слово взяла науковий керівник здобувачки. Професорка Л.Арсєньєва відзначила надзвичайну наукову наполегливість, працелюбність аспірантки, її високі професійні та педагогічні досягнення.

В процесі цікавого, інформативного наукового спілкування непомітно сплинули декілька годин! Наприкінці колеги одностайно проголосували за рекомендацію дисертації до захисту в спеціалізованій вченій раді, звісно після врахування зауважень і рекомендацій колег. Ася Олександрівна щиро подякувала науковцям, які в свою чергу, побажали нових наукових звершень і найшвидшого здобуття ступеня кандидата хімічних наук.