Две колонки

Сімурова Наталія Вячеславівна

Доцент кафедри харчової хімії
кандидат хімічних наук

У 1986 році закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту та одержала кваліфікацію інженер-хімік-технолог основного органічного синтезу. Після закінчення інституту працювала інженером, а потім науковим співробітником в Інституті органічної хімії НАН України у відділі елементоорганічних сполук. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Реакції похідних трьохвалентного фосфору з α, β-ненасиченими карбонільними сполуками» та отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук. З 1998 по 2005 рік працювала за міжнародним грантом УНТЦ з фірмою «Dupont» (США).

З лютого 2012 року – старший викладач, а з 2015 року доцент кафедри органічної хімії НУХТ. З вересня 2017 року працює на кафедрі харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ на посаді доцента.

Лектор дисциплін:

– Органічна хімія;

– Фармацевтична хімія.

Загальний стаж наукової роботи 22 роки, в пому числі науково-педагогічної 5 років.

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Тема НДР «Синтез та дослідження біологічно активних речовин на основі нітрогено- та оксигеновмісних гетероциклів».