Викладачі кафедри харчової хімії проводять навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей:.

181 «Харчові технології»

161 «Хімічні технології та інженерія»,

162 «Біотехнології та біоінженерія»,

101 «Екологія»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,

131 «Прикладна механіка»,

133 «Галузеве машинобудування»,

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

142 «Енергетичне машинобудування»,

144 «Теплоенергетика»,

186 «Видавництво та поліграфія».

Кафедра харчової хімії здійснює викладання навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».