Сьогоденна пандемічна ситуація внесла корективи в навчальний процес всіх освітянських закладів. Викладачи та студенти змушені перейти на нові дистанційні форми проведення занять. Незважаючи на складність і залежність он-лайн навчання, від різних форс-мажорних обставин, професорсько-викладацький колектив кафедри харчової хімії нашого університету докладає всі зусилля для того щоб зміст і наповненість лекцій, практичних і лабораторних занять була не менш цікавою, ніж при проведенні в аудиторіях.

Ось і сьогодні, 21 жовтня 2020 року, відбулось он-лайн надзвичайно насичене відкрите лекційне заняття з дисципліни «Органічна хімія» для здобувачів першого курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, спеціальності 161 «Хімічна технологія».

Темою лекції, яку провела завідувачка кафедри харчової хімії, професорка Бондаренко Світлана Петрівна, була «Стереохімія алканів та їх похідних». Крім колег і студентів на лекції була присутня директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей- Литвиненко. Треба зазначити, що матеріал лекції є досить складним і потребує уважного вивчення, але завдяки змістовній, динамічній мультимедійній презентації, студенти мали змогу детально розглянути всі тонкощі, відміни ізомерних і стереоізомерних органічних структур. Світлана Бондаренко зауважила в яких випадках зміна стереохімічних структур впливає на фізичні та хімічні властивості органічних сполук, на сучасні методи іх ідентифікації.

Лекторка детально розглянула проекційні зображення молекул за Ньюменом, вплив конформації на енергетичні властивості, на спектральні характеристики алканів, форми конформерів. Енантомерія, а саме явище хіральності й ахіральності молекул, була чудово роз’яснена за допомогою презентації, з’ясована номенклатура енантіомерів за Каном-Інгольдом- Прелогом. Слід зазначити, що під час лекції студенти активно брали участь в обговоренні окремих питань, давали відповіді на поставлені професоркою питання. Наприкінці лекції Світлана Бондаренко навела приклади впливу стереохімічної побудови сполук на їх біологічну та хімічну активність, зміну органолептичних і фізичних властивостей.

Лекція професорки була надзвичайно цікавою, насиченою та корисною не тільки для студентів, але й для присутніх викладачів. Колеги схвально висловились щодо методичної і наукової побудови лекції, а дехто вирішив перейняти у свою педагогічну практику елементи презентації, методи пояснення представленого матеріалу.

Тож, бажаємо лектору здоров’я, успіхів в науковій і педагогічній діяльності!