Ось і добігає кінця перший семестр навчального року. Це завжди «гаряча пора» не тільки для студентів, але й для викладачів. Треба стільки всього встигнути! Відпрацювати всі лабораторні, зробити самостійні роботи, написати всі звіти, і врешті решт підготуватися до екзаменів і заліків. Ось чому на при кінці семестру кожне лекційне заняття набуває ще більшої важливості.

Вже на початку місяця на кафедрі харчової хімії відбулись два лекційні заняття: 1 грудня для здобувачів ХТ-4-4 з дисципліни «Токсикологічна хімія», яку прочитав доцент Олександр Макаренко, та 2 грудня для здобувачів ХЧ-2-1-3 з дисципліни «Основи біохімії» - лектор професор Анатолій Салюк.

Темою лекції з «Токсикологічної хімії» була «Токсикологія етилового спирту». Лектор розпочав свою доповідь з історії виникнення назв, питання культури споживання алкогольних напоїв. Далі викладач навів статистичні дані щодо вживання алкоголю в світі, розглянув методи виробництва етанолу з різної сировини, ступені та стандарти його очищення, технічні умови виробництва спирту. Треба зазначити, що Олександр Макаренко постійно підтримував конструктивний діалог зі слухачами, нагадав деякі відомості з інших хімічних дисциплін. На при кінці заняття лектор ілюстративно продемонстрував небезпеку і наслідки надмірного вживання спиртовмісних продуктів, що надзвичайно вразило слухачів і викликало ряд запитань.

Лекційне заняття «Загальні закономірності обміну речовин в живих організмах», яку прочитав професор Анатолій Салюк, розпочалась із розгляду визначень понять про обмін речовин, метаболічні явища. Лектор зауважив на процесах перебігу ферментативних реакцій утворення біополімерів, особливостях енергетичного обміну біологічних систем. Було розглянуто основні закони термодинаміки, що регулюють процеси біоенергетики, взаємозв’язки між катаболічними і анаболічними шляхами, стадії катаболізму біологічних молекул, ендергонічні та екзергонічні процеси. Незважаючи на доволі складний матеріал, темп викладання дозволяв здобувачам ретельно вести конспект.

Обидва лектори продемонстрували надзвичайну педагогічну майстерність. Заняття були вкрай насиченими, добре структуровані та інформативні. Колеги високо відзначили проведені лекції і побажали викладачам подальших професійних звершень.