20 березня 2018 року на кафедрі харчової хімії відбулася відкрита лекція «Алкалоїди. Протоалкалоїди» професора, доктора хімічних наук, в.о. завідувача кафедри Світлани Бондаренко з дисципліни «Хімія природних сполук» для студентів другого курсу спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» денної форми навчання факультету біотехнології та екологічного контролю.
На лекції були присутні директор Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, викладачі кафедри харчової хімії, а саме професори Олександр Перепелиця, Анатолій Салюк та Олег Мірошников, доценти Олена Майборода, Наталія Сімурова, Інна Попова, Віра Іщенко, Олександр Макаренко, Олена Бутенко, Світлана Ковальова, Веніамін Фоменко, Олег Кроніковський, Лариса Мазур, старші викладачі Наталія Зінченко, Олексій Муратов та Христина Омельченко. Також були присутні представник Навчально-методичного управління Алла Оскілко та доцент кафедри хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, куратор групи ХТ-ІІ-6 Галина Біла.
На лекції були розглянуті питання, присвячені класифікації і структурним особливостям протоалкалоїдів, а також основним шляхам їх біосинтезу. Детально охарактеризовані представники основних груп протоалкалоїдів рослинного походження. Лектор звернула увагу студентів на важливість збалансованого харчування для розвитку їхніх когнітивних здібностей.
Лекційний матеріал був добре структурований і послідовно викладений на високому науково-методичному рівні з використанням яскравої, високоінформативної мультимедійної презентації. Доброзичливість і педагогічний такт викладача створювали сприятливу, невимушену атмосферу в аудиторії. Темп викладання був доступний і дозволяв студентам конспектувати матеріал. Слід особливо зазначити зацікавленість і високу активність аудиторії.
Світлана Бондаренко продемонструвала високий рівень педагогічної майстерності, необхідний для формування у студентів професійних компетентностей майбутніх фахівців хімічної технології.