На дворі глибока осінь, з похмурого неба зриваються перші сніжинки, отже, самий час потурбуватися про своє здоров’я. Як відомо, основною і надважливою складовою здорового способу життя є збалансоване харчування. Саме ці важливі теми були розглянуті під час відкритої лекції з курсу «Харчова хімія. Модуль 6. Хімія харчових речовин» для студентів другого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання Навчально-наукового інституту харчових технологій. Лекцію прочитала доцент кафедри харчової хімії, кандидат хімічних наук Лариса Мазур.
На лекції були присутні викладачі кафедри харчової хімії – завідувач Світлана Бондаренко, професори Олександр Перепелиця та Олег Мірошников, доценти Олена Майборода, Інна Попова, Віра Іщенко, Світлана Ковальова, Веніамін Фоменко, Олег Кроніковський, старші викладачі Наталія Зінченко та Олексій Муратов, а також співробітник навчально-методичного управління Алла Оскілко.
Тема лекції «Мінеральні речовини» надзвичайно важлива для майбутніх фахівців-харчовиків, адже мікроелементний склад харчової сировини безпосередньо впливає на перебіг технологічних процесів. Матеріал, хоч і доволі складний, був дуже цікавий для сприйняття. Були розглянуті кількісний і якісний вміст мікроелементів у різних продуктах, їх вплив на фізіологічні процеси, захворювання, що можуть бути викликані нестачею або надлишком окремих мінеральних речовин. Окремо лектор зупинилась на добових нормах вживання мікроелементів, впливі аніонів і катіонів на побудову тканин, інші фізіологічні показники. Особливу зацікавленість колег і студентів викликала інформація щодо комбінації мінеральних речовин і вітамінів, що має величезне значення при створенні нових рецептур харчових продуктів, кращого засвоєння їх організмом. Також був розглянутий вплив металевого обладнання та посуду на перехід мікроелементів у сировину. Детально обговорені сучасні методи визначення мінеральних речовин у продуктах харчування.
Темп викладання був доступний і дозволяв повністю конспектувати матеріал. Слід особливо зазначити доброзичливий характер спілкування лектора з аудиторією, активність студентів.
Як висновок – відкрита лекція прочитана на високому науково-методичному рівні, супроводжувалась яскравою, високоінформативною мультимедійною презентацією, була добре структурована та логічна. Бажаємо Ларисі Михайлівні наукових успіхів і досягнень у викладацькій кар’єрі!