21 березня 2018 року на кафедрі харчової хімії відбулась відкрита лекція «Карбонільні сполуки. Альдегіди і кетони» кандидата хімічних наук, доцента Наталії Сімурової з дисципліни «Органічна хімія» для студентів першого курсу спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» денної форми навчання факультету біотехнології та екологічного контролю.
На лекції були присутні викладачі кафедри харчової хімії, а саме професор, доктор хімічних наук, в.о. завідувача кафедри Світлана Бондаренко, професори Сергій Шульга та Анатолій Салюк, доценти Олена Майборода, Інна Попова, Віра Іщенко, Олександр Макаренко, Світлана Ковальова, Лариса Мазур, старші викладачі Олексій Муратов та Христина Омельченко. Також була присутня представник Навчально-методичного управління Алла Оскілко.
Впродовж лекції викладачу вдалось змістовно та лаконічно донести до студентів такі основні питання, як: класифікація, номенклатура та основні методи одержання альдегідів і кетонів, їх фізичні та хімічні властивості. Темп викладання дозволяв студентам ретельно конспектувати матеріал. Наталія Сімурова за допомогою роздаткового матеріалу і візуальних пояснень на дошці, наглядно продемонструвала особливості хімічної структури цього класу сполук.
Слід зазначити тісну та продуктивну взаємодію лектора з аудиторією – жодне запитання лектора не залишилось без відповіді.
Як висновок – відкрита лекція проведена на високому науково-методичному рівні, добре структурована, інформативно насичена та послідовно викладена.
Бажаємо Наталії Вячеславівні наукових успіхів і досягнень у викладацькій кар’єрі!