17 травня 2018 року на кафедрі харчової хімії відбулася відкрита лекція на тему «Обмін речовин» професора, кандидата технічних наук Салюка Анатолія Івановича з дисципліни «Харчова хімія. Модуль 5. Основи біохімії» для студентів першого курсу спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання Навчально-наукового інституту харчових технологій. На лекції були присутні викладачі кафедри харчової хімії, а саме в.о. завідувача кафедри професор Світлана Бондаренко, професори Олександр Перепелиця, Сергій Шульга та Єлизавета Костенко, доценти Олена Майборода, Наталія Сімурова, Інна Попова, Віра Іщенко, Лариса Мазур, Світлана Ковальова, Веніамін Фоменко, Олег Кроніковський, старші викладачі Наталія Зінченко, Олексій Муратов та Христина Омельченко. Також на лекції була присутня представник навчально-методичного управління Оскілко Алла Володимирівна.
Впродовж лекції викладачу вдалось змістовно та лаконічно донести до студентів такі основні питання, як: шляхи утворення енергії в клітині, обмін, біологічна роль і шляхи перетворень вуглеводів, стадії аеробного та анаеробного катаболізму, регуляція вуглеводного обміну. Лектор звернув увагу студентів на важливе значення процесів бродіння вуглеводів для харчової промисловості.
Слід зазначити тісну та продуктивну взаємодію Анатолія Івановича Салюка з аудиторією – жодне запитання лектора не залишилось без відповіді.
Лекційний матеріал був добре структурований і послідовно викладений на високому науково-методичному рівні з використанням високоінформативної мультимедійної презентації. Доброзичливість і педагогічний такт викладача створювали сприятливу, невимушену атмосферу в аудиторії.
Бажаємо Анатолію Івановичу успіхів і досягнень у викладацькій діяльності!
Слід зазначити, що відкрита лекція відбулась у День української вишиванки, який відзначається в нашій країні в травні. Своїми вишиванками, які представляли народні традиції різних регіонів України, викладачі кафедри харчової хімії та більшість студентів підтримали цю прекрасну традицію.