Кафедра харчової хімії створена у 2017 році на базі кафедр загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної і колоїдної хімії, а також кафедри біохімії.

Викладацький склад кафедри харчової хімії налічує 5 докторів наук, 13 кандидатів наук, серед них 7 професорів, 10 доцентів, 3 старших викладачі.

Кафедра харчової хімії проводить навчальний процес, методичну та науково-дослідну роботу зі студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальностей: 181 «Харчові технології», 161 «Хімічні технології та інженерія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 186 «Видавництво та поліграфія» (денної і заочної/дистанційної форми навчання), здобувачами освітньо - наукового рівня (PhD) спеціальностей 102 «Хімія» і 181 «Харчові технології».

Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів та магістрів вищеназваних спеціальностей а також докторів філософії за спеціальністю 102 «Хімія».

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри постійно вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, нові форми, методи і технології навчання. Для подальшого удосконалення навчального процесу та забезпечення практичної спрямованості всіх видів навчально-виховної роботи викладачі кафедри харчової хімії працюють над вдосконаленням різних видів навчальних занять та шляхами підвищення їх ефективності.

Викладачі кафедри харчової хімії проводять фундаментальні та прикладні дослідження в галузі харчової хімії, регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра харчовий хімії – колектив однодумців, які шанують, зберігають і продовжують традиції та високі наукові принципи вчених, які присвятили своє життя становленню та розвитку хімії в Національному університеті харчових технологій та в Україні.